Ziprasidone

Medications Used To Treat Schizophrenia - WebMD
How do medications treat schizophrenia? | Schizophrenia - Sharecare

Types of atypical antipsychotics include: Abilify (aripiprazole) Fanapt (iloperidone) Geodon (ziprasidone) Invega (paliperidone) Latuda (lurasidone) Risperdal (risperidone) Rexulti (brexpiprazole) Saphris (asenapine)

Medications for…