Trẻ Sơ Sinh

MMR Vaccine - Immunization Action Coalition
Bệnh Sởi

Người dân Orange County có thể phơi nhiễm với bệnh sởi khi người bệnh ... hơn, ví dụ như trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, và những người…

Gây mê là chuyên khoa giúp cho người bệnh mất đi cảm giác đau trước khi tiến ... Hàng năm Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội đón rất nhiều trẻ…

Bệnh Viêm Gan B - Vietnamese American Cancer Foundation
Vaccine Information Statement - Immunization Action Coalition

Khi có các biểu hiện lâm sàng thì thường bệnh đã ở giai đoạn muộn. Viêm gan B là ... Viêm gan B có…