Khí hưViêm lộ tuyếnThẩm mỹ vùng kínRối loạn kinh nguyệtKế hoạch ... Chi phí phá thai bằng phương pháp hút chân không tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội; 3.…

Tuttle English-Vietnamese Dictionary - Page 142 - Google Books Result
Tuttle English-Vietnamese Dictionary - Page 142 - Google Books Result

Tôi muốn giúp người đau ốm bệnh hoạn tránh bệnh tật và đau khổ. ... Bởi vậy tôi phải bỏ mộng…