Di Truyền

Taking care of yourself in early pregnancy - Vietnamese - The ...
Dấu hiệu trẻ tự kỷ dưới 1 tuổi mà phụ huynh cần lưu ý

không có sự hỗ trợ của một chuyên gia. ... gì liên quan đến sức khoẻ gia…

Về mặt di truyền y học, bệnh nhân được gọi là thể ba X (trisomic X). ... Hội chứng siêu nữ là do một sự kiện ngẫu nhiên, tần số…

VIÊM GAN B
Vắc-xin Bệnh thương hàn

BỆNH NỘI KHOA CHÂM CỨU THỰC DỤNG Robert Tran ... loại khác nhau của bệnh động kinh, nơi một yếu tố di truyền đã được xác định,…