Bệnh Uốn Ván

Essential 18000 Medical Words Dictionary In English-Vietnamese
Essential 18000 Medical Words Dictionary In English-Vietnamese

Translation for: 'bệnh uốn ván' in Vietnamese->English dictionary. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs.

Vietnamese BC HealthFiles -…
Phòng ngừa bệnh tật sau thảm họa (Prevent Illness After a ... - CDC
Các Đề Nghị về Chích Ngừa cho Những Người Trở ... - City of San Jose

b) Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền…